söndag 16 november 2008

Gör en intervju – hitta en vinkel

• Skapa en blogg – om du inte redan har en som du kan använda till den här uppgiften.
(Det kommer att vara ditt cms-verktyg/publiceringsverktyg för den här uppgiften).

• Välj en kurskamrat att intervjua.

• Hitta en vinkel.
- Det kan till exempel vara ett fritidsintresse.

• Intervjua kurskamraten (utifrån den vinklen).

• Skriv en artikel. (Max ett A4).

• Publicera artikeln på din blogg.

• Skriv en ingress.

• Skriv en huvudrubrik.

• Lägg in mellanrubriker.

• Lägg in länkar till externa sajter som relaterar till ämnet eller personen, om det är möjligt och fungerar.Du ska jobba vidare på artikeln under nästa lektionstillfälle.
Spara bloggen till dess att betygen är satta.